---

 

Körkortsregler för släp


B-körkort, alternativ 1:

Om släpvagnens totalvikt är mer än 750 kg, ska två villkor vara uppfyllda:
• släpvagnens totalvikt får inte vara högre än bilens tjänstevikt
• släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg

BE-körkort, alternativ 2:
behövs om släpvagnens totalvikt är högre än bilens tjänstevikt
eller om släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt är över 3 500