---

 

Bli medlem?


För att bli medlem betalas medlemsavgiften in till vårat konto. Avgiften som för 2023 är
50 € för medlem och 25€ för extra familjemedlem. Då avgiften är betald kan med fördel
kontaktuppgifterna mejlas till våran Kassör Benny Bergman där namn och adress bör framgå.
Kassör och övrig styrelse finns under kontakter

Medlemsavgiften betalas före 28/2 för att underlätta utskicket av medlemskorten.


Kontot för medlemsavgiften är:
Ålandsbanken 660100-3155470
BIC: AABAFI22
IBAN: FI16 6601 0003155470

 

Som medlem får du också vissa förmåner. De olika erbjudanden vi har hittar du under medlemsförmåner.

 

Det Lönar sig att vara med i klubben, ju fler vi är ju mer kan vi uträtta. Sen har vi en fin gemenskap också.

bild
Sommar och samvaro, kan det bli bättre?