---
mm

 

Ålands Caravan Club:s styrelse 2016

Telefon

Mobil

E-post:

Ordförande / SMS Ralf Enholm   +3584575483239 ralf.enholm@mariehamn.ax
Vice ordförande Sven-Erik Vördgren  
+3584573135917 svenka@aland.net
Web Anders Jansson
018 19668
+3584573454787 bysmeden@hotmail.com
Sekreterare Carolina Enholm     ina_enholm@hotmail.com
Programansvarig
Fritz Lundgren  
lundgrens.fritz@gmail.com
Säkerhetschef: Johnny Andersson
  johnny-a@aland.net
         

 

Andra kontaktpersoner.

Kassör Benny Bergman
    bennys@aland.net
       
Aktivitetsgruppen Agneta Hansson    
  Gun Mattson    
  Anneli Lundgren    
  Uffe Åkerblom    
  Henrik Standholm    
  Gunilla Söderbäck    
  Anders Andersson    
  Ros-Mari Andersson    
  Sune Vördgren    
  Kirsti Vördgren